HD advies

stedebouw

“stede” betekent ondermeer “plek”; 
stedebouw betekent het “maken van plekken”.

HD advies stedebouw levert ontwerpen, schetsen en ideeën
om plekken te maken en te veranderen;
dit kan variëren van een structuurvisie voor een gehele gemeente
tot het ontwerpen van een nieuwe woonbuurt.

het hergroeperen, aanpassen en voorbereiden van de realisatie
van
een bedrijf-, sport- of zelfs kloostercomplex zijn werkgebieden
waarin de ruimtelijke kijk van HD advies tot haar recht komt.

webdesign Kip in Touch
Sonnevancklaan 23 HD advies Harderwijk HD advies (0341) 418 355 HD advies info@HDadvies.nl