HD advies

van architectuur tot stedebouw

HD advies stedebouw adviseert zowel 
bedrijven, organisaties, particulieren als overheden
en opereert op het grensvlak van stedebouw, 
architectuur, ruimtelijke planning en vastgoedontwikkeling.

de combinatie van schoonheid en bruikbaarheid 
met mogelijke veranderingen in de toekomst staan centraal
in de ontwerpen voor gebouwen, woningen en ruimtelijke plannen 
op diverse schaalniveaus.

HD advies acteert tevens rondom juridisch- en beleidsmatige aspecten tijdens het ontwerpproces.


"inzetbaar voor het gehele scala van architectuur tot stedebouw".

home
webdesign Kip in Touch
Sonnevancklaan 23 HD advies Harderwijk HD advies (0341) 418 355 HD advies info@HDadvies.nl